Dlaczego warto zatrudnić pracowników ze wschodu?


Kiedy wielu naszych rodaków poszukuje szczęścia na zachodzie Europy, imigranci ze Wschodu próbują odnaleźć swoje miejsce w Polsce. Dlatego też stali się oni doskonałym uzupełnieniem braków w kadrach, które doskwierają wielu rodzimym firmom.

Jakie płyną zalety z zatrudniania pracowników z Ukrainy? Dlaczego skorzystanie z tej możliwości jest opłacalne?

Bliskość kulturowa

To, co często się podkreśla przy dobieraniu do zatrudnionej kadry osób zza wschodniej granicy, to niewielkie bariery kulturowe. Ukraińcy mają podobny nie tylko język, ale również historię, co sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Jest to również czynnik wpływający korzystnie na aklimatyzację takiego fachowca, co z pewnością przełoży się na jego efektywność.


Skontaktuj się z nami!


Fachowe umiejętności i motywacja do pracy

Przyjeżdżający z Ukrainy, pracownicy są wykwalifikowanymi specjalistami w branżach, w których często brakuje rodzimych pracowników. Są to nie tylko szeregowi robotnicy, ale też kadra kierownicza, która gotowa jest podjąć pracę w Polsce.

Najczęściej są to robotnicy z wykształceniem technicznym, chętni do zatrudnienia np. w branży budowlanej czy logistycznej. Wśród nich jednak znajdzie się niejeden pracownik o wyższych kwalifikacjach, gotów zająć stanowisko wymagające specjalistycznego wykształcenia. Ponadto są oni nastawieni na pracę, co świadczy o ich wysokiej wartości jako członków kadry.

Dlatego też zachęcamy do skorzystania z usług naszej agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, Dialekt Group z Poznania. Gwarantujemy, że rekrutacja pracowników odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów. Dokonujemy odpowiedniej selekcji, zapewniając klientom jedynie najlepszych fachowców ze Wschodu, zarówno do stałego zatrudnienia, jak i na sezon.