Legalizacja Zatrudnienia


DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Chcemy być dla naszych Klientów narzędziem, które można używać na dowolnym etapie prowadzenia procesów legalizacji. Takie podejście pozwala zoptymalizować budżet przeznaczony na akwizycje Kandydatów i wykorzystać w pełni możliwości własnego działu HR. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowy zestaw usług na najwyższym poziomie jakości.

Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców:

  • analizujemy status prawny cudzoziemca,
  • dobieramy właściwą procedurę legalizacji pobytu i zatrudnienia,
  • sprawdzamy dokumenty niezbędne do przygotowania kompletnego wniosku dotyczącego pobytu lub zatrudnienia,
  • przygotowujemy wnioski o wydanie numeru PESEL dla cudzoziemca,
  • występujemy jako pełnomocnik przed urzędami na wszystkich etapach postępowania administracyjnego,
  • nadzorujemy bieg spraw i terminów do wydania zezwoleń,
  • monitorujemy ważność zezwoleń na pobyt i zatrudnienie dla wszystkich cudzoziemców zatrudnianych przez Klienta,
  • przekazujemy Klientowi alerty dotyczące upływu ważności zezwoleń na pobyt i zatrudnienie dla każdego cudzoziemca zatrudnianego przez Klienta z osobna,
  • tłumaczymy dokumentację pracowniczą z języka polskiego na język zrozumiały dla cudzoziemca

DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Pomagamy nie tylko firmom i przedsiębiorcom! Nasza oferta kierowana jest także do osób indywidualnych!

Chcesz by Twój pobyt w Polsce był legalny? Jesteś zatrudniony, ale nie wiesz jak złożyć dokumenty na Kartę Pobytu? Potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu braków do Urzędu Wojewódzkiego? Będziemy wsparciem na każdym etapie Twojej legalizacji pobytu i pracy! Pomożemy w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku na pobyt czasowy i pracę. Razem z Tobą wypełnimy wymagane formularze! Będziemy monitorować przebieg sprawy i informować Cię o zmieniającym się statusie.