Legalizacja Zatrudnienia


Legalizacja zatrudnienia dla przedsiębiorców

Chcemy być dla naszych Klientów narzędziem, które można używać na dowolnym etapie prowadzenia procesów legalizacji zatrudnienia. Takie podejście pozwala zoptymalizować budżet przeznaczony na akwizycje Kandydatów i wykorzystać w pełni możliwości własnego działu HR. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy w zakresie zmieniających się przepisów, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowy zestaw usług na najwyższym poziomie jakości.

Przejmujemy na siebie wszystkie obowiązki związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców:

  • analizujemy status prawny cudzoziemca,
  • dobieramy właściwą procedurę legalizacji pobytu i zatrudnienia,
  • sprawdzamy dokumenty niezbędne do przygotowania kompletnego wniosku dotyczącego pobytu lub zatrudnienia,
  • przygotowujemy wnioski o wydanie numeru PESEL dla cudzoziemca,
  • występujemy jako pełnomocnik przed urzędami na wszystkich etapach postępowania administracyjnego,
  • nadzorujemy bieg spraw i terminów do wydania zezwoleń,
  • monitorujemy ważność zezwoleń na pobyt i zatrudnienie dla wszystkich cudzoziemców zatrudnianych przez Klienta,
  • przekazujemy Klientowi alerty dotyczące upływu ważności zezwoleń na pobyt i zatrudnienie dla każdego cudzoziemca zatrudnianego przez Klienta z osobna,
  • tłumaczymy dokumentację pracowniczą z języka polskiego na język zrozumiały dla cudzoziemca

Legalizacja zatrudnienia dla osób indywidualnych

Pomagamy nie tylko firmom i przedsiębiorcom! Nasza oferta kierowana jest także do osób indywidualnych!

Chcesz by Twój pobyt w Polsce był legalny? Jesteś zatrudniony, ale nie wiesz jak złożyć dokumenty na Kartę Pobytu? Potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu braków do Urzędu Wojewódzkiego? Będziemy wsparciem na każdym etapie Twojej legalizacji pobytu i pracy! Pomożemy w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku na pobyt czasowy i pracę. Razem z Tobą wypełnimy wymagane formularze! Będziemy monitorować przebieg sprawy i informować Cię o zmieniającym się statusie.